معافیت های مالیاتی بیمه عمر

همانطور كه مي دانيم اگر فردي از دنيا برود بازماندگان وي براي مشخص شدن سهم هركدام بايد مراحلي را طي كنند كه از لحاظ زماني حداقل 6 ماه به طول مي انجامد. و پس از طي اين مراحل و سپري شدن مدت زمان مذكور مي بايست وجه نقد قابل توجهي يا درصدي از اموال متوفي را بعنوان ماليات پرداخت نمايند.

سؤال اينجاست كه خانواده اي كه سرپرست خود را از دست داده و هزينه هاي برگزاري مراسم بزرگداشت و … را نيز متحمل شده در طول مدت 6 ماه چگونه از بابت مخارج بوجود آمده آسودگي خيال داشته باشد؟

بهترين راه حل همين بيمه عمر و سرمايه گذاري است.

چراكه مطابق با ماده 136 قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت هاي شرکت بیمه در بيمه عمر ، معاف از ماليات بوده و قانون ارث نيز به آن تعلق نمي گيرد. و اين به اين دليل است كه خودتان در ابتداي قرارداد كليه ذينفع هاي بيمه نامه و سهم هريك را مشخص نموده ايد. بنابراين تعهدات بیمه کارآفرین ظرف مدت 72 ساعت در صورت حيات به خودتان و در صورت فوت به ذينفع بيمه نامه ، بدون كسر ماليات پرداخت مي گردد.

همچنین طبق ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، حق بیمه عمر جزو هزینه های قابل کسر از درآمد مؤدیان مالیاتی است. این یعنی افرادی که می بایست سالانه به اداره مالیات مالیات بپردازند، می توانند حق بیمه ای را که برای بیمه عمر به بیمه کارآفرین پرداخت نموده اند را از سود سالانه خود کسر نموده و مابقی را در محاسبه مالیات وارد نمایند.