بیماری های تحت پوشش

يكي از مهمترين عواملي كه عمر آدمي را تهديد مي كند بيماري مخصوصاً از نوع بيماري خاص و صعب العلاج است. به همين منظور بيماري هاي خاص پنج گانه ، يعني هرگونه عارضه جسمي و يا اختلال در اعمال طبيعي اعضا و جهاز مختلف بدن كه ناشي از بروز سكته قلبي ، سكته مغزي ، جراحي عروق قلبي (كرونر) ، سرطان و پيوند اعضاي اصلي بدن (شامل کبد، کلیه، قلب، ریه و مغز استخوان) مي باشد ، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.
اين مبلغ بصورت سرمايه اي پرداخت مي گردد ، يعني صرفنظر از ميزان هزينه پزشكي و يا محلي كه بيمه شده قصد درمان خود را دارد و صرفاً بلافاصله پس از رؤيت مدارك پزشكي معتبر به ميزان مندرج در جدول بيمه نامه پرداخت مي شود.
ميزان اين سرمايه 30 درصد سرمايه فوت مي باشد. مثلاً شخصي كه سرمايه فوتي معادل 100.000.000 تومان را انتخاب مي كند سرمايه بيماريهاي خاصي معادل 30.000.000 تومان خواهد داشت. بديهي است با افزايش سالانه سرمايه فوت ميزان اين سرمايه نيز افزايش مي يابد.سقف اين سرمايه نهايتاً 50.000.000 تومان است. كليه افراد بين 20 تا 60 سال مي توانند از مزاياي پوشش سرمايه بيماري هاي تحت پوشش برخوردار شوند.

Comments are closed.