مستمری بازنشستگی

يكي از حساس ترين مقاطع زندگي دوران كهولت و پيري است. چراكه مي توانيد با يك برنامه ريزي مناسب از اين دوران نهايت لذت را ببريد. از طرفي اگر از همين الان به فكر آن روزگار نباشيد ، ممكن است با مشكلات مالي زيادي روبرو باشيد و نتوانيد آنطور كه ديگر همسالانتان از دوران پيري خود لذت مي برند ، شما نيز لذت ببريد.

در بيمه عمر و سرمايه گذاري همانطور كه مي دانيم ، موجودي نهايي حساب اندوخته شما در صورت حيات پس از مدت اعتبار بيمه نامه كه معمولاً 20 ساله است به خودتان پرداخت مي گردد. كه ميزان آن چند برابر كل پولهايي است كه در طول اين 20 سال به شركت بيمه پرداخت كرده ايد. تا بتوانيد با آن مخارج دوران كهولت خود را تأمين نماييد.

حال نحوه دريافت اين پول توسط شما هم مي تواند بصورت دريافت يكجا باشد كه در اينصورت ارتباط شما با بيمه قطع مي شود ، و هم مي تواند بصورت دريافت مستمري بازنشستگي باشد.

در اين صورت اصل مانده نهايي حساب اندوخته شما نزد شركت بيمه حفظ خواهد شد و شما مي توانيد تا پايان عمر مستمري بازنشستگي دريافت كنيد. بديهي است اصل حساب اندوخته كه نزد شركت بيمه کارآفرین است ، پس از فوت بدون کسر مالیات به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.

Comments are closed.