طرح تدبیر کارآفرین

بيمه کارآفرين با ارائه طرح جالب و استثنائي بيمه آتش سوزي خانه شما را در برابر بسياري از خطرات و نيازها بيمه مي‏کند.

مزیت استثنایی: دارندگان طرح تدبیر از 20درصد تخفیف بدنه (علاوه بر سایر تخفیفات) اتومبیل برخوردارند.

روزانه چندين باب منزل مسکوني بر اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي ، انفجار و صاعقه شده و يا در اثر وقوع حوادث طبيعي همچون زلزله ، خسارت زيادي متحمل مي شوند . در اثر وقوع اين حوادث علاوه بر ساختمان و اثاثيه بيمه گذار ممکن است به بيمه گذار و اعضاي خانواده صدمات و جراحاتي وارد شود و يا ناچار به ترک محل سکونت خود و اسکان موقت در محل ديگري گردد . همچنين همسايگان از اين حادثه متحمل خسارت گردند

در طرح تدبير کارآفرين  به منظور جبران خسارت احتمالي وارده در اثر وقوع آتش سوزي ، انفجار و صاعقه ، زلزله ۲ طرح در قالب طرح تدبير کارآفرين پيش بيني شده است که بيمه گذار مي تواند متناسب با ارزش دارايي هاي خود يکي از آنها را انتخاب نمايد . در اين طرح ها با در نظر گرفتن حداقل حق بيمه علاوه بر خطرات آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، زلزله و سرقت اثاثيه منزل بيمه گذار از مزاياي بيمه حوادث ناشي از آتش سوزي براي خود و اعضاي خانواده بهره مند شده و همچنين خسارت وارده به همسايگان و هزينه اسکان موقت قابل پرداخت خواهد بود.

تعريف خطرات تحت پوشش
الف : آتش سوزي، انفجار و صاعقه برای اثاثه و بنا
ب: زلزله و سیل برای اثاثه و بنا
ج: سرقت برای اثاثه
د: جبران هزینه اجاره اسکان موقت خانواده تا بازسازی منزلی که در اثر خطرات فوق آسیب دیده است
هـ:  مسئوليت آتش سوزي در قبال همسایگان (سرایت آتش به منزل همسایگان)
و: حوادث خانواده ( فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشي از خطرات)

:در جدول زير شرح کامل تعهدات طرح تدبير کارآفرين  با حق بيمه هاي مربوطه آمده است

طرح الف (با سرمایه 30 میلیون تومانی و ضریبی از آن)

طرح ب (با سرمایه 50 میلیون تومانی و ضریبی از آن)

Comments are closed.