بیمه های تمام خطر مهندسی

طرح‌هاي ساختماني، صنعتي و عمراني، در دوره عمليات اجرايي و همچنين در زمان بهره‌برداري، به طور معمول در معرض خطراتي پيش‌بيني نشده و پر خسارت قرار دارند. افراد ذينفع در طرح‌ها، به علت محدوديت منابع مالي، بدون بروز مشكلات اساسي، قادر به جبران خسارتها نيستند.

شركت بيمه سامان با صدور انواع بيمه‌نامه مهندسي تعهد مي‌كند كه زيان‌هاي ناشي از طراحي، ساخت، نصب و نگهداري سازه‌ها و ماشين‌آلات را در چارچوب شرايط بيمه‌نامه جبران كند.

بيمه‌هاي مهندسي در دو مرحله ارائه مي‌شوند.

الف) بيمه‌نامه‌هاي دوره ساخت (عمليات ساختمان و نصب) شامل:

1-بيمه تمام خطر پيمانكاران (Contractors All Risks (CAR
بيمه‌نامه تمام خطر پيمانكاران تمام طرح‌هاي عمراني و ساختماني را از تاريخ شروع تا زمان تحويل، در مقابل كليه خطرهايي كه در اثر حادثه ايجاد شوند و همچنين به‌عنوان يك پوشش تكميلي مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث پوشش مي‌دهد.
از جمله طرح‌هايي كه مي‌توانند تحت پوشش اين نوع بيمه‌نامه قرار گيرند :
طرح‌هاي مسكوني، تجاري و صنعتي، ساخت بيمارستان، هتل، تونل، پل، جاده، سد، تأسيسات آب‌رساني، نيروگاه، تأسيسات بندري و عمليات عمراني مي‌باشند.

2- بيمه تمام خطر نصب (Erection All Risks (EAR
بيمه‌نامه تمام خطر نصب طرح‌ها را از زمان شروع نصب تأسيسات و ماشين‌آلات تا پايان مراحل نصب و آزمايش خطرات احتمالي ناشي از حادثه و خطاي عوامل اجرايي پوشش مي‌دهد و هزينه جبران خسارت‌ها را مي‌پردازد.
بيمه کارآفرین، بيمه‌نامه تمام خطر نصب را براي كارخانه‌ها و واحدهاي مختلف در همه رشته‌هاي صنعتي و توليدي، نيروگاه‌ها، خطوط لوله انتقال نيرو، تأسيسات ذوب آهن و فولادسازي، راه‌‌آهن، خطوط نفت، گاز و پتروشيمي و پالايشگاه‌ها صادر و با اين بيمه‌نامه از مجريان طرح‌ها حمايت مي‌كند.

ب) بيمه‌نامه دوره بهره‌برداري، شامل :

1-بيمه شكست ماشين‌آلات
در اين بيمه‌نامه، ماشين‌آلات و تأسيسات كارخانه‌ها در مقابل خسارتهاي فيزيكي بيمه مي‌شوند. اين بيمه‌نامه بعد از پايان بيمه تمام خطر نصب و تحويل موقت، بيشتر كاربرد دارد.

2-بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران
در اين بيمه‌نامه، پيمانكاران پروژه‌هاي مختلف ماشين‌آلات و تجهيزات خود را شامل دستگاههاي مكانيكي و الكترونيكي در مقابل خسارتهاي فيزيكي ناگهاني مورد پوشش بيمه‌اي قرار مي‌دهند.

3-بيمه ريسك سازه‌هاي تكميل شده ساختماني
در اين بيمه‌نامه سازه‌هاي تكميل شده مانند سدها، تونل‌ها، جاده‌ها، ساختمان‌ها و … در حين بهره‌برداري تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

4-بيمه تجهيزات الكترونيكي
در اين بيمه‌نامه تجهيزات الكترونيكي مختلف از قبيل رايانه، تجهيزات پزشكي، مخابراتي و … تحت پوشش قرار مي‌گيرند