بیمه باربری

محصولات کارخانه های تولیدی، کالاهای مصرفی، مواد اولیه و انواع ماشین آلات سنگین و سبک در جریان بارگیری، حمل و نقل و تخلیه در معرض خطرهای گوناگون از جمله تصادف وسیله نقلیه، شرایط نامساعد جوی، سوانح و بلایای طبیعی، نا امنی مسیر عبور، تلف و آسیب دیدگی، دزدی، عدم تحویل و … قرار دارند.

بیمه نامه باربری پوششی است برای جبران خسارت ها و زیانهای وارد به محمولات از مبدا بارگیری تا مقصد نهایی که بر اثر خطرهای بیمه شده وارد آید.

ممکن است کالای مورد بیمه از خارج از شور وارد شود (بیمه باربری کالاهای وارداتی) یا اینکه به خارج صادر شود (بیمه باربری کالاهای صادراتی) یا اینکه در داخل کشور از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل شود.

انواع کلوزهای بیمه باربری:

  • شرط تلف کامل کالا (Total Loss): خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی یا غرق کامل تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد.
  • شرط A: کامل ترین نوع بیمه حمل و نقل کالا می باشد و برای کلیه کالاهای حساس و آسیب پذیر استفاده می گردد و کلیه خطرات جز موارد استثناء شده را شامل می شود.
  • شرط B: نسبت به شرط A دارای پوشش های محدود تر می باشد.
  • شرط C: نسبت به شرایط A و B پوشش های محدود تری دارد.
در ادامه کلوزهای سه گانه فوق با هم مقایسه شده اند.

نوع خطر

A

B

C

غرق شدن، به‌گل نشستن، زمين‌گير شدن يا برخورد با کف دريا يا واژگوني يا شناور

واژگون شدن و از راه يا ريل خارج شدن وسيله حمل زميني

برخورد کشتي يا شناور با کشتي يا شناور ديگر

تصادم يا برخورد کشتي يا شناور با هر وسيله حمل ديگر يا هر جسم خارجي از جمله يخ به‌استثناء آب

تخليه کالا و بارگيري مجدد در بندر اضطراري

آتش‌سوزي و انفجار

زلزله، آتشفشان و صاعقه

X

خسارت ناشي از عناد و بدخواهي

X

X

دزدي و دله‌دزدي

X

فدا کردن کالا در جريان خسارت همگاني

به دريا انداختن کالا براي نجات کشتي

به دريا افتادن کالا از روي عرشه کشتي يا شناور

X

دزدي و راهزني دريايي

X

X

غارت دريايي به استثناء خطر جنگ

X

X

ورود آب دريا، درياچه و رودخانه به کشتي، شناور انبار کالا، محفظه کالا و يا کانتينر

X

تلف شدن کلي هر بسته از کالا درکشتي يا شناور و يا تلف کلي يک بسته به علت افتادن به هنگام تخليه و بارگيري

هر نوع تلف يا آسيب فيزيکي که در بيمه‌نامه تصريح نشده باشد

X

X

چنگک زدگي، روغن زدگي، قلاب زدگي و نشتي کالاي مجاور

X

https://scamquestra.com/sozdateli/6-cheslav-yurevich-10.html