بیمه شخص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث

این بیمه که با نام بیمه شخص ثالث معروف است،  برای جبران خسارت مالی و یا جانی وارد  به  اشخاص  ثالث بوده و در ایران خرید آن ازشرکت بیمه، حالت اجباری دارد.

البته در ضمن این بیمه نامه (که در شمول بیمه های مسئولیت قرار دارد) یک بیمه حادثه نیز در اختیار بیمه گذار قرار میگیرد که طبق آن خسارات جانی و بدنی وارد به شخص راننده اتومبیل مقصر حادثه نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

جهت استعلام نرخ حق بیمه خودروی خود به قسمت خدمات الکترونیک در همین سایت مراجعه فرمایید.