شرکت بیمه کارآفرین

شركت بيمه كارآفرين يكي از نخستين شركت هاي بيمه خصوصي است كه پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي و قانون تجارت در تاريخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسيده و با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران فعاليت خود را در سطح كشور آغاز نموده است .

فلسفه تاسيس:
گروهي از كارآفرينان فرهيخته و صاحب نام صنعت بيمه و بانك با شركت گروهي از كارآفرينان مهندسي صنايع ساختمان و معماران اقتصادي كشور دست به دست يكديگر داده با هدف تغيير ريشه اي ساختار سنتي در حال سكون صنعت بيمه و استقرار توسعه پايدار و خلاق در اين صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهاي نوين با به كارگيري ابزارهاي فني مديريتي وسيستماتيك قابل بهره برداري از ساختار متحول بازار بين المللي بيمه ، بيمه كارآفرين را بنا نهادند.

اهداف شركت:
۱-حاكميت شركتي
۲-مشتري محوري و تكريم ارباب رجوع
۳-بيمه گري با بكارگيري ابزارهاي حرفه اي
۴-خلاقيت و ابداع طرح هاي نو مطابق با نياز هاي يك جامعه پيشرفته
۵- آموزش مداوم كاركنان در كليه سطوح

توان مالي بيمه كارآفرين:
بيمه کارآفرين با سرمايه 1750 ميليارد ريال و همچنین ذخابر فني و اندوخته هاي قانوني به مبلغ 15580 ميليارد ريال و در اختيار داشتن پوشش هاي مناسب اتکايي از توان مالي بالايي برخوردار و قادر است انواع ريسک هاي صنعتي و غير صنعتي و همچنين صنايع عظيم نفت،گاز و پتروشيمي را با هر ميزان سرمايه تحت پوشش قرار دهد.
مجموعه دارايي هاي شرکت در پايان سال 94 بالغ بر 19000 ميليارد ريال بوده است.

موضوع فعاليت شركت :
*انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع بيمه هاي زندگي و غير زندگي .
*سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه .
*قبول ريسك بصورت اتكائي از شركتهاي بيمه داخلي

توان فني و تخصصي:
اين شركت با بهره گيري از مديران و  كارشناسان كارآمد و متخصص و مجرب كه بين ۲۰ تا ۴۰ سال پيشينه فعاليت در سطوح بالاي مديريتي در صنعت بيمه كشور داشته و در برنامه ريزيهاي كلان اين صنعت مشاركت داشته اند ، آمادگي دارد كاملترين پوششهاي بيمه اي و مناسب ترين شرايط و مطلوب ترين خدمات را در كليه رشته هاي بيمه از جمله بيمه هاي باربري (صادراتي ، وارداتي ، داخلي) آتش سوزي (صنعتي ، تجاري ، خدماتي و مسكوني) اتومبيل (بدنه ، شخص ثالث و سرنشين) اشخاص (عمر گروهي ، عمر و سرمايه گذاري ، حوادث و درمان) ، مهندسي ، مسئوليت ، اعتباري و بيمه هاي نفت و انرژي ارائه نمايد.
شركت بيمه كارآفرين نخستين شركت بيمه بخش خصوصي است كه توانسته است پوششهاي اتكايي خود را از معتبرترين بيمه گران جهان اخذ نمايد و با تحصيل پوشش هاي اتكايي قادر است انواع ريسك هاي صنعتي و غير صنعتي را با هر ميزان سرمايه تحت پوشش قرار دهد.ته اند ، آمادگي دارد كاملترين پوششهاي بيمه اي و مناسب ترين شرايط و مطلوب ترين خدمات را در كليه رشته هاي بيمه از جمله بيمه هاي باربري (صادراتي ، وارداتي ، داخلي) آتش سوزي (صنعتي ، تجاري ، خدماتي و مسكوني) اتومبيل (بدنه ، شخص ثالث و سرنشين) اشخاص (عمر گروهي، عمر و سرمايه گذاري، حوادث و درمان) ، مهندسي ، مسئوليت ، اعتباري و بيمه هاي نفت و انرژي ارائه نمايد.

پرسنل و كارشناسان:
با علم به اين واقعيت كه رسالت خطير حساس و پر مسئوليتي را به عهده گرفته ايم از ابتدا سعي نموديم در زمينه استخدام كاركنان ،بهترين هاي موجود را در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد مرتبط با اين حرفه دعوت نماييم ،تحت آموزش قرار دهيم و بعد در كنار نخبگان صنعت كه سرمايه معنوي اين شركت مي باشند به كار گماريم.اينك به تدريج هدف ما به بار نشسته است .
در حال حاضر تعداد كاركنان به 880 نفر رسيده كه از اين تعداد 131 نفر در تهران و بقيه در شعب و واحدهاي صدور شركت در سراسر كشور در خدمت مشتريان گرامي ميباشند.