بهترین بیمه عمر در بین شرکت های بیمه کدامست؟

با توجه به رشد و گسترش بیمه عمر در جامعه و لزوم برخورداری مردم از پوشش های بیمه عمر، یکی از رویدادهای امروز جامعه ما این است که مردم در فضای مجازی به دنبال یافتن بهترین بیمه عمر رفته و در پی یافتن پاسخی برای این سؤال اند که : «بهترین بیمه عمر را از کدام شرکت بیمه ای بخریم؟»

اینکه مردم در پی یافتن بیمه عمر برتر هستن بسیار خوب است. ولی روش، روش درستی نیست؛ چراکه فضای مجازی ویترین شرکت های بیمه است و بدیهی است بیمه گران با تزئین ویترین خود سعی در افزایش جذابیت ظاهری بیمه عمر دارند. اما بر کسی پوشیده نیست که بیمه عمر یک قرارداد طولانی مدت بوده و انتخاب بیمه گر عمر، شاخصه های دقیق علمی را می طلبد نه ظاهری آراسته…

برای مثال اگر شرکت بیمه ای آخرین سود قطعی سالانه خود را بالاتر از سایر بیمه گران اعلام کند، عوام جامعه به خریدن بیمه عمر او روی می آورند. ولی نخبگان با تحقیق به این حقیقت می رسند که این بیمه گر در سالیان گذشته فروش چندانی نداشته و پرداخت چنددرصد سود اضافه به تعداد محدودی بیمه عمر، هزینه چندانی برای او در پی ندارد؛ اما آیا پس از جذب پرتفوی از جامعه با زهم چنین سودهایی اعلام می کند یا خیر ؟ … در نتیجه شاخص «آخرین درصد سود سالیانه» به هیچ وجه شاخص خوبی برای انتخاب بیمه گر نیست.

در ادامه اطلاعاتی را به شما ارائه می دهیم که بتوانید انتخاب دقیق تر و علمی تری داشته باشید. این اطلاعات شامل مواردی چون حجم حق بیمه تولیدی در رشته بیمه عمر، ذخایر ریاضی، سهم در شرکت، ضریب خسارت بیمه عمر، خسارات معوق و … می باشد که در ادامه به هر یک به تفصیل می پردازیم:

1. حجم حق بیمه تولیدی در رشته بیمه عمر (مثلاً طی یکسال گذشته)
اینکه بیمه گری در طی یک بازه زمانی (مثلاً یکساله) چه میزان حق بیمه در رشته بیمه عمر تولید نموده است می تواند این واقعیت را بنمایاند که عموم جامعه (شامل نخبگان و عوام) نسبت به محصول کدام شرکت اتفاق نظر داشته اند. طی آخرین آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی (سالنامه آماری سال 95) که در نوار بالایی همین ساین (بخش آمار بیمه/سالنامه آماری) قابل دسترسی است، وضعیت پرتفوی تولید شده بیمه گران مطرح در بیمه عمر در سال 95 اینگونه بوده است: (ارقام به میلیارد ریال است)

ردیف شرکت بیمه  حق‏بیمه تولیدی در سال 95 (ارقام به میلیارد ریال)
1 ایران                                                                  5,513
2 پاسارگاد                                                                  5,424
3 کارآفرین                                                                  4,310
4 دانا                                                                  2,380
5 سامان                                                                  2,362
6 آسیا                                                                  2,302
7 پارسیان                                                                  2,113
8 ما                                                                  1,321

لازم به ذکر است پرتفوی بیمه ایران شامل بیمه عمر اجباری کارکنان دولت (از نوع بیمه عمر به شرط فوت) هم می باشد. به همین دلیل برخی از کارشناسان آن این شرکت را در محاسبات رتبه بندی شرکتهای بیمه قرار نمی دهند.

2. ذخایر ریاضی
ذخایر ریاضی همان مبالغی است که بیمه گر بابت سرمایه گذاری از بیمه گذاران دریافت نموده (بخشی از حق بیمه) و اصل آنها را بعلاوه حداقل 85درصد از سود متعلقه در حسابی تحت عنوان اندوخته بیمه عمر (یا ارزش بازخریدی بیمه عمر) نگهداری می نماید. این حساب در صورت فوت بیمه شده با سرمایه فوت تجمیع شده و به ذینفعان پرداخت می شود. همچنین بیمه گذار می تواند از این محل برداشت نموده یا وام دریافت نماید. در پایان مدت بیمه نامه و دروصرت حیات بیمه شده نیز این حساب (اندوخته) به وی پرداخت می شود خواه یکجا و خواه بصورت مستمری.
در نتیجه ذخایر ریاضی مهمتر از عامل قبلی بوده و در حقیقت توان سرمایه گذاری یک بیمه گر را نشان می دهد. بدیهی است هرچه بیمه گر ذخایر بیشتری داشته باشد سرمایه گذاری های بهتر و مطمئن تری نیز انجام می دهد. آمار زیر از همان سالنامه آماری بیمه مرکزی استخراج شده و اعداد به میلیارد ریال است:

ردیف شرکت بیمه  ذخیره پایان سال ارقام به میلیارد ریال
1 کارآفرین                               16,653
2 ایران                               15,541
3 پاسارگاد                               10,450
4 آسیا                                 7,634
5 پارسیان                                 6,513
6 ما                                 4,639
7 سامان                                 4,571
8 دانا                                 4,200

لازم به ذکر است پرتفوی بیمه ایران شامل بیمه عمر اجباری کارکنان دولت (از نوع بیمه عمر به شرط فوت) هم می باشد. به همین دلیل برخی از کارشناسان آن این شرکت را در محاسبات رتبه بندی شرکتهای بیمه قرار نمی دهند.

3. سهم در شرکت (سهم بیمه عمر از کل فعالیتهای یک شرکت بیمه)
اینکه بیمه عمر چند درصد فعالیتهای یک شرکت بیمه را به خود اختصاص می دهد موضوعی بسیار مهم است. هرچه این عدد بیشتر باشد (البته در کنار موارد قبلی) نشان می دهد که:
الف. مدیران ارشد آن شرکت اهتمام والایی برای بیمه عمر قائل اند
ب. اکثر تلاش آن بیمه گر روی بیمه عمر متمرکز است تا موقعیت خود در بازار را از دست ندهد
ج. از بهترین و فنی ترین مدیران، کارکنان و شبکه فروش برخوردار بوده است
د. برای تثبیت موقعیت خود بهترین سرمایه گذاریها را انجام می دهد
هـ. از دست دادن پرتفوی عمر برای این شرکت نابودکننده است لذا تمام توان خود را در ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود بکار می بندد.
آمار زیر شاخص «سهم در شرکت» بیمه گران فوق را از همان سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد:

ردیف شرکت بیمه سهم بیمه عمر در شرکت
1 کارآفرین 52%
2 پاسارگاد 47%
3 سامان 46%
4 ما 36%
5 پارسیان 12%
6 دانا 10%
7 آسیا 8%
8 ایران 5%

به عنوان نمونه عدد 52درصد برای بیمه کارآفرین نشان می دهد که این شرکت، تنها بیمه گری است که بیش از نیمی از فعالیتش را به بیمه عمر اختصاص داده و 48 درصد بقیه ی فعالیتش، شامل سایر رشته ها (درمان، حادثه، اتومبیل، مسئولیت ، آتشسوزی، مهندسی، باربری و …) است.

4. ضریب خسارت بیمه عمر
ضریب خسارت عبارت است از نسبت حق بیمه های دریافتی در یک رشته به خسارت پرداختی در آن رشته. مثلاً اگر بگوییم ضریب خسارت رشته آتش سوزی 30 درصد است یعنی بیمه گر از 100 واحد پولی که تحت عنوان حق بیمه آتشسوزی دریافت نموده، 30 واحد آن را در قالب خسارت آتش سوزی، پرداخت نموده است. این شاخص نیز بسیار مهم است. چراکه هرچه کمتر باشد، نشان می دهد بیمه گر اداره ارزیابی ریسک قوی تری داشته و توانسته به شایستگی از قبول ریسک های زیان ده جلوگیری نماید. این موضوع در دراز مدت به نفع بیمه گذاران بوده و آنها را در منافع بیمه گر مشارکت می دهد.
جدول زیر ضریب خسارات بیمه گران فوق را بر اساس اطلاعات همان سالنامه آماری صنعت بیمه نشان می دهد:

ردیف شرکت بیمه ضریب خسارت بیمه عمر
1 سامان 26%
2 پاسارگاد 27%
3 کارآفرین 33%
4 آسیا 63%
5 دانا 65%
6 پارسیان 67%
7 ما 92%
8 ایران 101%

5. خسارات معوق
خسارات معوق خساراتی هستند که واقع شده ولی به هر دلیل پرداخت نشده اند. وجود خسارات معوق در یک شرکت بیمه بسیار طبیعی است ولی هرچه این عدد کمتر باشد (البته نسبت به حجم پرتفوی آن رشته که قبلاً ارائه شد) نشان دهنده این است که آن بیمه گر اولاً ارزیابی ریسک خوبی داشته و ثانیاً خسارات واقع شده را به بهترین نحو ممکن پرداخته است. اعداد زیر خسارات معوقه پایان سال 95 را در بیمه گران فوق، از همان سالنامه آماری که بیمه مرکزی منتشر نموده، گزارش می کنند:

ردیف شرکت بیمه خسارات معوق (ارقام به میلیارد ریال)
1 سامان                                        3
2 پاسارگاد                                      38
3 کارآفرین                                        1
4 آسیا                                      88
5 دانا                                      42
6 پارسیان                                      22
7 ما                                      11
8 ایران                                    596

در پایان با توجه به اعداد جدول های فوق، امتیاز این هشت شرکت از 20 امتیاز به شرح زیر خواهد بود:

ردیف شرکت بیمه  امتیاز از 20
1 کارآفرین 17
2 پاسارگاد 17
3 سامان 14
4 آسیا 10
5 ایران 9
6 دانا 8.5
7 پارسیان 8
8 ما 6.5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ نُه = 11

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>